Sanatorium Uzdrowiskowe Watra

Niszczenie Dokumentacji Medycznej

Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów przebywających na pobytach rehabilitacyjnych  w Sanatorium Uzdrowiskowym „WATRA” w Krynicy-Zdroju  w roku 2003. Dokumentacja z 2003 roku dotyczy turnusów rehabilitacyjnych dofinansowywanych z środków PFRON, turnusów leczniczych pełnopłatnych, pobytów leczniczych dofinansowanych przez Fundacje Spółdzielczy Fundusz Socjalny Wsi w Warszawie.

Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku w

Sanatorium Uzdrowiskowym „WATRA” ,

33-380 Krynica-Zdrój,

ul.  Piękna 19.

Natomiast po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
Odbiór do dnia 27.12.20224, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, telefon: +48 18 472 56 73.

Po w/w terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Formularz wniosku o wydanie dokumentacji dostępny jest w SU „WATRA” oraz na stronie internetowej Sanatorium www.sanatoriumwatra.pl   – pobierz wniosek *

 

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069).